โปรแกรมระบบเช่า Rent

โปรแกรมเหมาะสำหรับเช่าสินค้าและอุปกรณ์ เช่น เช่าชุด เช่าอุปกรณ์ ใช้ได้กับธุรกิจเช่าโดยมีมูลค่าการเช่า ค่าปรับ ด้วย

คุณสมบัติโปรแกรม

โปรแกรมเช่า สามารถใช้ได้กับร้านเช่าทุกประเภท เช่น เช่าชุดไทย เช่าจักรยาน เช่าชุดว่ายน้ำ ฯลฯ

มีระบบคลังสินค้า สามารถรับสินค้าเข้าคลังเช่าโดยตรง หรือโอนจากคลังอื่นได้

สินค้าเช่าสามารถระบุราคาขาย ราคามัดจำ และราคาเช่า

ระบบเช่า สามารถใช้ร่วมกับระบบเติมเงิน RFID Card หรือสายรัดข้อมือ Wristband RFID ในกรณีห้องเช่าอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสวนน้ำ

การวางเงินประกันมัดจำ หรือขอลดค่าเงินมัดจำได้โดยใช้บัตรประชาชน โปรแกรมสามารถใช้เครื่องอ่านบัตรดึงข้อมูลบัตรประชาชนได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องคีย์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ระบบเช่าจะเก็บเงินมัดจำและค่าเช่าไว้จะคืนเงินมัดจำก็ต่อเมื่อมาคืนสินค้าครบทุกรายการแล้ว

สามารถรับคืนสินค้าบางรายการไว้ก่อนได้

เมื่อคืนครบแล้ว สามารถหักเงินค่าชำรุด หรือค่าเสื่อมสภาพได้ ก่อนคืนเงินมัดจำให้กับลูกค้า

ถ้าลูกค้าไม่ต้องการคืนหรือไม่สามารถคืนสินค้าได้ ก็สามารถทำรายการตัดจำหน่าย โดยใช้โปรแกรมจะออกใบเสร็จ และตัดสต๊อกสินค้าคงเหลือออกจากคลังเช่า

มีรายงานสรุปยอดเงินมัดจำ ยอดค่าเสียหาย ยอดเงินเช่า และยอดเงินขายประจำวัน

สรุปยอดสินค้าคงเหลือประจำวัน เพื่อตรวจนับ

+