โปรแกรมสำหรับร้านแบบ Quick Service Restaurant

คุณสมบัติโปรแกรม

  • ระบบใช้งานง่ายรองรับกับการใช้งานแบบทัชสกรีนและจอธรรมดา
  • รองรับโปรโมชั่น คูปองส่วนลด เพื่อดึงดูดลูกค้า
  • รองรับการพิมพ์รายการอาหารออกปริ้นเตอร์
  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้

การทำงานของโปรแกรม

เข้าสู่ระบบ

หน้าจอหลักของโปรแกรม

หน้าจอสั่งอาหาร

พิมพ์บิลสำหรับเสิร์ฟอาหารตามคิว

โปรโมชั่น คูปองส่วนลด

ชำระเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

+