โปรแกรมสำหรับร้านค้าย่อย

โปรแกรมสำหรับร้านขายสินค้าร้านค้าขนาดเล็ก จัดการข้อมูลสินค้า บันทึกการขายสินค้า เพื่อช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว

1.จัดการข้อมูลสินค้า

  • สร้างรหัสสินค้า สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้เองหรือใช้รหัสสินค้าผู้ผลิต 13 หลักได้
  • บันทึกข้อมูลรูปภาพสินค้า
  • โอนย้ายคลังสินค้าสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ เช่น FRONT , MAIN , คลังซ่อม , คลังนิรภัย

2.จัดการระบบการขายสินค้า

  • มีระบบการขายสินค้าด้วย Barcode,QR Code,RFID,Wristband
  • รองรับการชำระเงินหลายประเภท เงินสด บัตรเครดิต
  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

+