โปรแกรมสำหรับร้าน Department Store

โปรแกรมสำหรับร้านขายสินค้า รองรับการเก็บข้อมูลและทำงานทั้งระบบของร้าน จัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่ค้า สมาชิก ค่านายหน้า ข้อมูลสินค้า บันทึกการขายสินค้า VAT Refund For Tourists คำนวณค่าการตลาด และจัดการระบบสต๊อกสินค้า เพื่อช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงกันเป็นระบบ

1.จัดการข้อมูลลูกค้า

 • บันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการของลูกค้า กรุ๊ปทัวร์
 • บันทึกข้อมูลรายชื่อของลูกค้าที่ใช้บริการในรูปแบบ Namelist
 • บันทึกข้อมูลชนชาติ ประเทศของลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนรถ และเวลาการเข้าใช้บริการ

2.จัดการข้อมูลคู่ค้า บริษัททัวร์ สมาชิก

 • บันทึกข้อมูลของคู่ค้า บริษัททัวร์ สมาชิก
 • บันทึกข้อมูลค่านายหน้า

3.จัดการข้อมูลสินค้าและระบบสต็อกสินค้า

 • บันทึกข้อมูลสินค้า ราคาขายตามชนชาติ
 • สร้างรหัสสินค้า สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้เองหรือใช้รหัสสินค้าผู้ผลิต 13 หลักได้
 • สร้างเอกสารจัดซื้อสินค้า (PR,PO,GRN) และรับสินค้าเข้าคลังสินค้า คลังสินค้าสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ เช่น FRONT , MAIN , คลังซ่อม , คลังนิรภัย
 • หลังจากรับสินค้าเข้าคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ป้ายราคาสินค้าได้

4.จัดการระบบการขายสินค้า

 • มีระบบการขายสินค้าหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้สามารถขายสินค้าได้รวดเร็ว และตรงความต้องการ
 • -แบบมี Ticket
  -แบบมีไม่มี Ticket
 • จัดการข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าในบิลขาย
 • รองรับการชำระเงินหลายประเภท เงินสด เงินสกุลต่างประเทศหลากหลายสกุลเงิน บัตรเครดิต คูปอง เงินเชื่อ
 • พิมพ์ใบรับประกันสินค้า ใบการันตี

5.จัดการข้อมูล VAT Refund For Tourists

 • บันทึกข้อมูลของลูกค้าและพิมพ์เอกสารการขอคืนภาษี

6.ประมวลผลบิลขายเพื่อตัดสต๊อกสินค้า

 • ระบบสามารถประมวลบิลขายเพื่อตัดสต๊อกสินค้าผ่านระบบสต๊อกเอง หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นภายนอกได้ผ่านช่องการ Interface ของแต่ละโปรแกรม

+