ระบบอู่ซ่อมรถยนต์

โปรแกรมระบบอู่ซ่อมรถ ได้ออกแบบรองรับการทำงานทั้งการจัดการรถเข้าซ่อม ตรวจเช็ครถ ควบคุมต้นทุนทั้งค่าแรงและอะไหล่ มีระบบสต๊อกสินค้า ระบบสั่งซื้อ ส่งซ่อมหรือประกอบอะไหล่ รวมทั้งส่งต่อซ่อมอู่นอกในบางงานที่ไม่มีบริการ เพื่อช่วยให้ทุกการทำงานง่ายขึ้น สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น

ระบบงานสามารถจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับรถได้ทุกประเภททั้ง รถยนต์ รถตู้ รถบัสโดยสาร ก็สามารถจัดเก็บได้เช่นกัน สามารถเรียกดูประวัติการซ่อมได้ สามารถนำมาใช้ทั้งงานภายในองค์กร และรับลูกค้าภายนอกได้

สำหรับการทำงานของโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมานั้น จะมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรถเข้าซ่อม ง่ายและรวดเร็ว

 • เก็บข้อมูลรถ เช่น ทะเบียนรถ เลขที่ตัวถัง รหัสเครื่องยนต์ สี ขนาดรถ เป็นต้น และเก็บรูปภาพรถได้
 • ระบุวัน เวลาที่เปิดรับงาน ประมาณระยะเวลาซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม เลขไมล์
 • ระบุให้เป็นงานซ่อมในอู่ หรือส่งไปซ่อมอู่นอก พร้อมระบุชื่อ สถานที่ซ่อมได้
 • สามารถระบุอาการที่ต้องซ่อม หรือตรวจเช็คอะไรบ้าง ได้ไม่จำกัด
 • สามารถระบุช่างที่รับผิดชอบ ตามแต่ละรายการซ่อมได้หลายคน
 • สามารถเรียกดูต้นทุนซ่อมได้ทั้งงานระหว่างทำ ( WIP ) และงานซ่อมเสร็จแล้ว
 • ดูรายละเอียดการซ่อมตามวันที่ Job Code ทะเบียนรถ ช่าง หรือหมวดซ่อมได้ทั้งงานซ่อมเสร็จ และงานระหว่างซ่อม
 • มีรายงานสรุปต้นทุนซ่อม แสดงค่าใช้จ่ายแยกตามอะไหล่ และถ้ามีอะไหล่ที่เปลี่ยนก่อนครบกำหนดอายุการใช้งาน จะแสดงวันที่เปลี่ยนรอบที่แล้วให้ทราบ
 • รายงานสถิติการซ่อมตามกลุ่มช่าง หรือตามทะเบียนรถ
 • มีแบบฟอร์มใบเบิก ใบยืมอะไหล่

2. ตรวจสภาพรถและบาดแผล

 • มี Check List ให้ตรวจอุปกรณ์ในรถ
 • สามารถถ่ายภาพบาดแผลหรือสภาพรถด้วยมือถือ เพื่อเก็บรูปเข้าระบบได้

3. ระบบสต๊อกสินค้า

3.1 ข้อมูลสินค้า

 • เก็บข้อมูลสินค้าได้ทั้งรหัสอะไหล่และรหัสค่าแรง มีให้ระบุหมวดแยกประเภทอะไหล่ได้
 • สามารถเก็บรูปสินค้า กำหนดอายุใช้งานของสินค้าได้
 • สามารถพิมพ์ Catalog รูปสินค้าได้
 • สามารถกำหนดให้สินค้าต้องมีระบุ Serial No. ตอนรับเข้า – เบิกสินค้าได้
 • สามารถกำหนดให้สินค้าที่เบิกต้องมีการคืนอะไหล่เก่าได้

3.2 มีเอกสารรับเข้า – เบิกจ่าย –ส่งซ่อมสินค้า

 • กำหนดให้สินค้าที่ระบุมี Serial No. ตอนรับสินค้าเข้าต้องระบุ Serial No. ให้ครบตามจำนวนสินค้า
 • สามารถตัดเบิกสินค้าโดยใช้ Serial No. แทนรหัสสินค้าได้ เช่น ยางรถยนต์ เครื่องเสียง ฯลฯ
 • สามารถเลือกเบิกสินค้าจาก Lot ราคาของสินค้าได้ (กรณีสินค้า 1 รหัส มีหลายราคา เช่น อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบเท่า หรืออะไหล่มือสอง)
 • ควบคุมการเบิกอะไหล่ตาม Job
 • มีเอกสารยืมอะไหล่ เมื่อช่างซ่อมเสร็จจะต้องคืนอะไหล่ให้ครบก่อนถึงจะสามารถปิดงานได้
 • สามารถกำหนดให้มีหลายคลังสินค้า และโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าได้

4. จัดซื้อ

 • มีเอกสารขอซื้อ สั่งซื้อ ส่งซ่อม ประกอบ กำหนดให้ต้องผ่านอนุมัติก่อนสั่งซื้อได้
 • สามารถตรวจเช็ครายการสินค้าค้างสั่ง หรือค้างรับได้
 • อะไหล่ที่จะส่งซ่อมนอก ต้องมีใบขออนุมัติส่งซ่อมจากส่วนซ่อมบำรุงก่อนส่งไปซ่อมอู่นอกได้
 • มีเอกสารเบิกอะไหล่เพื่อส่งไปประกอบนอก (สามารถเบิกได้หลายรหัสสินค้าเพื่อประกอบเป็นอะไหล่ใหม่ รหัสสินค้าใหม่) และออกเอกสารรับกลับตอนซ่อมเสร็จพร้อมระบุค่าแรง เพื่อรวมเป็นต้นทุนของอะไหล่ชิ้นนั้น
 • สามารถพิมพ์ Barcode ตามรหัสสินค้า หรือตามจำนวนสินค้าในเอกสารรับเข้าได้
+