โปรแกรมสำหรับร้านอาหารและบุฟเฟต์

คุณสมบัติโปรแกรม

  • ระบบใช้งานง่ายรองรับกับการใช้งานแบบทัชสกรีนและจอธรรมดา  รับ Order อาหารได้ทั้งแบบ Buffet และ A la carte
  • รองรับการสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • กำหนดเวลาในการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์  พร้อมใบแจ้งเวลาลูกค้า
  • เก็บข้อมูลลูกค้าแยกระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
  • รองรับโปรโมชั่น คูปองส่วนลด เพื่อดึงดูดลูกค้า
  • รองรับการพิมพ์รายการอาหารออกปริ้นเตอร์ หรือแสดงรายการอาหารบนจอแสดงผลในห้องครัวตามที่ต้องการได้
  • พิมพ์ใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงินได้

การทำงานของโปรแกรม

เข้าสู่ระบบ

หน้าจอหลักของโปรแกรม

หน้าจอหลักของโปรแกรม (โทรศัพท์มือถือ)

กำหนดโต๊ะที่นั่งของลูกค้า

กำหนดประเภทการสั่งอาหารและจำนวนลูกค้า (ผู้ใหญ่,เด็ก)

เมนูการสั่งอาหาร

เมนูการสั่งอาหาร (โทรศัพท์มือถือ)

พิมพ์ใบเวลาการใช้โต๊ะ

ระบบแสดงเมนูอาหารจอภาพในครัว เพื่อให้พ่อครัวทำอาหาร

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการทำอาหาร โปรแกรมจะเตือนด้วยสีตามเมนูอาหาร

หลังจากทำเสร็จตามเมนู ระบบจะพิมพ์บิลเพื่อให้พนักงานเสิร์ฟอาหาร

พิมพ์ใบแจ้งค่าอาหารและค่าบริการ

โปรโมชั่นและคูปองส่วนลด

ชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

+