my picture

ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมร้านอาหาร

Quick Service
Restaurant
Buffet/A la carte
1.การออกแบบเมนู
-สร้างและแก้ไขเมนู
-ออกแบบเมนูได้ตามใจชอบ: เพิ่ม แก้ไขเมนู ชื่อ รูปภาพ และ ราคา
2.ระบบจัดการโต๊ะ
-กำหนดจำนวนและชื่อโต๊ะ
-จัดการสถานะของโต๊ะอาหารภายในร้าน
-ระบบคิวในการรับอาหาร
3.จัดการราคา
-ราคาค่าบริการรายบุคคล (ผู้ใหญ่,เด็ก)
-บันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ (ผู้ใหญ่,เด็ก)
-ราคาตาม Package
4.จัดการเวลา
-เวลาการใช้บริการตาม Package
-ระบบเตือนเมื่อใกล้หมดเวลา
-Lock การสั่งอาหารเมื่อหมดเวลา
5.ระบบจัดการออเดอร์
-รองรับการจัดออเดอร์ทั้งแบบในร้าน และ กลับบ้าน
-ส่งออเดอร์เข้าห้องครัวจุดเดียว
-ส่งออเดอร์เข้าหลายจุด (ครัว,บาร์น้ำ)
-สั่งออเดอร์ผ่านคอมพิวเตอร์/ทัชสกรีน
-สั่งออเดอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต
-รถเข็นสำหรับขายน้ำและซุ้มขายอาหาร
6.ระบบการจัดการออเดอร์ในครัว
-พิมพ์แยกรายการไปจุดเดียว
-พิมพ์แยกรายการอาหารได้หลายจุด (ครัว บาร์น้ำ)
-จอแสดงรายการอาหารตามเวลาการสั่งให้พ่อครัวทำอาหารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
-พิมพ์ใบออเดอร์สำหรับเสิร์ฟอาหารให้พนักงานได้
7.ระบบชำระเงิน
-เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินและเครื่องพิมพ์สลิป
-รองรับการคิดภาษี ค่าบริการ ส่วนลด
-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
-พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
-พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม
-จัดการสถานะการจ่ายบิล คืนเงิน และพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ
-เพิ่มโลโก้และข้อความท้ายบิล
8.ระบบรายงานการขาย
-ระบบรายงานการขาย เช่น ยอดขาย สินค้าขายดี สต๊อกสินค้า และยอดขายจากพนักงาน
9.ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
-ตัดสต๊อกเป็นชุด
-ผลิตสินค้ารอขายจากวัตถุดิบ
10.ระบบจัดการพนักงาน
-สร้างบัญชีพนักงานได้หลายบัญชี
-เพิ่ม ลด พนักงานได้
11.ระบบสะสมแต้ม และระบบบัตรกำนัล (Gift Card)
-ระบบสะสมแต้ม
-ระบบบัตรกำนัล (Gift Card)
12.ระบบฐานข้อมูล
-Offline (Local Server)
+